10-р гудамж

EPISODE #10 Найзууд Part3, Яагаад шинэ дугаар ороогүй удсан бэ 10-р гудамж with Aaz, Joo


Зарим харилцаа яагаад удаан үргэлжилдэггүй вэ? Юуны тулд найз гэж байдаг вэ? Яагаад найзласан шалтгаанаа олсон уу? 𝐀𝐚𝐳'𝐬 𝐢𝐠 - https://www.instagram.com/aazgiorll/ 𝐉𝐨𝐨'𝐬 𝐢𝐠 - https://www.instagram.com/_mongoljingoo/ 𝐩𝐨𝐝𝐜𝐚𝐬𝐭'𝐬 𝐢𝐠 - https://www.instagram.com/10r_gudamj/ zza thnkss bbes