Ul MEDEH PODCAST

#35: Зочин Г.Мөнх-Эрдэнэ " Антропологич Мэргэжил & Карьер төлөвлөлт"


Бараг хүн бүр "хөгжил"-ийн тухай ярьдаг ч яг ямар төрлийн хөгжил яриад байгаа нь харилцан адилгүй байдаг. Уг ойлголтын тухай болон уг ойлголтыг судалдаг хөгжлийн антропологи, хөгжил судлал хэмээх мэргэжлийн ухааны тухай түүнчлэн улс орны нөхцөл байдлаас шалтгаалан европын орнууд дээр манай орон доор гэсэн ойлголтоос татгалзах нь зүйтэй зэргийг ярилцав. Хэвлэгдсэн ном, нийтлэгдсэн сэтгүүл бүр үнэн үү? тун чиг олон зүйл бодуулсан нэгийг ойлгож хоёрыг тунгаасан ярилцлага байв. "ШУТИС"-ын Хүмүүнлэгийн Тэнхимын Багш Г.Мөнх-Эрдэнэ