Хуш модны экологий системийн хамаарал, зүй тогтол, бусад зүйлүүтэй холбогдох байдал, байгаль хамгаалах энгийн санаануудыг шижлэх ухааны үндэстэйгээр тайлбалан, жишээ баримтуудыг дэлгэн ярилцлаа.