Хүүхдийн үлгэрийн ертөнцөөр

Үлгэр#7 Аавтай сайн хүү (Монгол ардын үлгэр номноос)


Хожмоо "Автай сайн хан" нэрний домог үлгэр