Э. Үүрийнтуяа

Хуурай мацгийн гайхамшиг


Уг ном нь манай оронд төдийлөн нээлттэй биш хуурай мацаг, түүний ач холбогдол, хуурай мацаг барих үеийн дэглэм болоод бусад шаардлагатай зүйлсийн талаарх мэдээллийг агуулсан тул энэхүү мацгийн сонирхон судалж байгаа болоод амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг хүссэн хүмүүст бодит тусламж, гарын авлага болно. Хуурай мацаг нь мацгийн төрлүүд дотроос хамгийн хүнд, хатуу мацаг гэгддэг боловч усан мацгаас 2-3 дахин богино хугацаанд, илүү хурдан үр дүнгээ үзүүлдэг нь түүний хамгийн том давуу тал юм.