Э. Үүрийнтуяа
Э. Үүрийнтуяа

Энхжаргал

Үүрийнтуяа ( Зохиолч )

Номыг бичигч Энхжаргалын Үүрийнтуяа нь усан болоод хуурай мацгийг амьдралынхаа нэгэн салшгүй хэвшил зуршил болгосон хүн юм. Монгол улсад усгүй хуурай мацгийн талаарх мэдээлэл хомс, хуурай мацаг баригчдын тоо тийм ч түгээмэл биш юм. Харин уг номыг зохиогч нь өөрийн амьдралдаа усан мацгаас илүүтэйгээр хуурай мацгийг хэвшил болгосон бөгөөд хуурай мацаг барихын тулд гадаад, дотоодын олон ном, сэтгүүлээс олж авсан мэдээлэл, судалгаа болоод хуурай мацаг барьж байх үеийн өөрт тохиолдсон туршлагуудаас үндэслэн энэхүү номыг эрхлэн гаргасан юм.