.Уранзаяа
.Уранзаяа

Уранзаяа ( )

2020 онд Хятадын Ардын Их Сургуулийг эрхзүйн чиглэлээр сурч төгссөн. Одоогоор МУИС - ХЗС-ийн магистрын хөтөлбөрт суралцаж байгаа. Хувьдаа нийтлэл бичих, уранзохиолын орчуулга хийх сонирхолтой.