Том санааг технологийн ачаар хэрхэн амжилттай хэрэгжүүлэх вэ?