Ж. Түмэнбаяр

Орхоны хөвөөнд наран мандахуй


Жинхэнэ монгол ахуйг дүрслэл, уран сайхны аргаар өндөр түвшинд дүрслэн өгүүлсэн. Хүний дотоод сэтгэлийг хөндсөн сонирхол татам өгүүллэгүүд багтсан түүвэр юм.