Ж. Түмэнбаяр

Нууц товчооны адуу


Ялангуяа “Нууц товчооны адуу” гэдэг тус тусдаа шүлгээс бүтсэн өвөрмөц зохиомжтой найраглал дахь шүлгүүд нь адуу адууныхаа онцлогт тохирсон өөр өөр хэлбэртэй байгаа нь анхаарал татна. Зохиогчийн үгийн цэц, сонголт анхаарал татна. Тэгээд ч “Монголын нууц товчоо”-нд бичигдсэн адууг тусгайлан судалсан, тэдэнд бүтээл туурвилаа зориулсан анхдагч юм