Ж. Түмэнбаяр
Ж. Түмэнбаяр

Жамба

Түмэнбаяр ( Зохиолч )

“Орхоны хөвөөнд наран мандахуй” өгүүллэгийн түүврийн зохиогч Жамбын Түмэнбаяр нь 1945 онд төрсөн. Эдийн засагч мэргэжилтэй нэгэн юм. Түүнийг өгүүллэг туужууд нь уншигчдад байнга нэгийг сануулж нөгөөг бодуулдаг сонирхол татам билээ.