Todko Samson
Todko Samson

Todko

Samson ( Сэтгүүлч, Хөтлөгч, Найруулагч )

1. “ҮҮЛЭН ТАЙЗТАЙ БИЙРЭН ЖҮЖИГ” шүлгийн түүвэр 2. “ЧАМД ХЭН ИТГЭХ ЮМ БЭ?” гурамсан романы “ВАНГИЙН НУЛИМС” тэргүүн дэвтэр 3. “ХҮН ЧУЛУУНЫ БИЧЭЭС” найраглалын түүвэр 4. “ГУРВАН ЖИЛИЙН ТООС” нэгтгэл Зэрэг 2016-2018 оны шилдэг борлуулалттай номуудын зохиогч. Европын орнуудаар нийтдээ 15 удаа уулзалт өдөрлөг хийсэн. Австри улсад ажиллаж амьдардаг.