Орчуулагч Т.Тара
Орчуулагч Т.Тара

T

Тара ( Орчуулагч )

Орчуулагч Т.Тара (Т.Долгор) Англи хэлний чөлөөт орчуулагчаар 2006 оноос эхлэн ажиллаж байна. Дайны муур, IELTS-ийн шалгалтад бэлдэх заавар номыг орчуулсан. Сэтгүүлч, Англи хэлний орчуулагч мэргэжилтэй.