О. Содномпил

М.Прүст “Сваны зүг” (В.Набоковын лекц)


М.Прүст “Алдагдсан цагийн эрэлд(Сваны зүг)” романы тухай В.Набоковын задлан шинжлэл