.Долгорцэнд
.Долгорцэнд

Долгорцэнд ( )

“Богд хаан” ном нь Монгол улсын сүүлчийн эзэн хаан, ХХ зууны монголын шилдэг удирдагчийн тухай бодит түүхэнд тулгуурлан уянга туульс, задгай чөлөөт хэмжээт шүлэглэлээр туурвисан “Туульс-найраглал” бүтээл юм. Энэхүү ном нь Богд Хаант монгол улсын үеийн бодит үнэнг тусгасан, монгол бичиг, кирилл монголоор бичсэн ном юм.