.Наранханд
.Наранханд

Наранханд ( )

Эх үрийн судар, Үрийг хүмүүнжүүлэх судар, Эхнэр хүмүүний хѳтѳч дэвтэр, Байх Гал судруудыг эмхтгэн гаргасан. Та Монгол Ээж тѳвийн багш.