.uuganbolor
.uuganbolor

uuganbolor ( )

Энэхүү подкастаар дамжуулан анхлан менежментийн шинжлэх ухааныг суралцаж буй болон сонирхож буй өөр мэргэжлийн залуучуудад энгийн хэлбэрээр танилцуулхад чиглэсэн болно.