.алтанцэцэг
.алтанцэцэг

алтанцэцэг ( )

Сайн байцгаана уу? Намайг Алтанцэцэг гэдэг. Эрх зүйн чиглэлээр сурдаг. Чөлөөт цагаараа илтгэх урлаг мэтгэлцээнээр хичээллэдэг. Илтгэх урлагийн сургагч багшаар суралцдаг. Илтгэх индрийн ирээдүй ТББ ын ерөнхий ЗБ багийн гишүүнээр ажиллаж байна.