.Төгөлдөр
.Төгөлдөр

Төгөлдөр ( )

Миний бие Энхцэцэг овогтой Төгөлдөр нь байгаль хамгааллын чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн бөгөөд 2020 оны 12-р сараас "Холбоос" подкастыг эхлүүлсэн. 2021 оны 1 сарын 2-ны өдрийн байдлаар нийт 4 цуврал дугаар гаргасан. Тус подкастын зорилго нь олон нийтэд Байгаль хамгаалал, экологийн боловсролын чиглэлээр мэдээлэл түгээдэг ашгийн бус мэдээллийн хэлбэр юм.