.Цэнгэл
.Цэнгэл

Цэнгэл ( )

Подкаст хийж эхлэх сонирхолтой оюутан болохоор сардаа нэг чанартай дугаар хийж гаргаж хүмүүсд мэдлэг олгох зорилготой