.Одбаяр
.Одбаяр

Одбаяр ( )

Миний бие Мандахын Одбаяр 1988 оны 07-сарын 11-д Өмнөговь аймагт төрсөн. 1999-2006 онд Өмнөговь аймгийн 1-р 10-жил сургуулийг төгссөн. 2010 онд МУБИС-ийн багш арга зүйч мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй төгссөн. 2014-2018 онд ШУТИС-ХАС-ийн ангийг бакалавр зэрэгтэй төгссөн. Одоо нөхөр хүүгийн хамт амьдардаг.