.Батбаяр
.Батбаяр

Батбаяр ( )

миний нэрийг Батбаяр гэдэг газарзүйн багш мэргэжилтэй. шинэ бүгдийг мэдэх эрэлхийлэх дуртай миний мэргэжлийн онцлог бол аливаа улс үдэстний газарзүй байршлаас хамааран соёлын онцлог тэдгээрийн амьдралын хэвшил энэ бүгдийг ялган ойлгож мэдэж болдог.