.Амгалан
.Амгалан

Амгалан ( )

Мехатроник инженер мэргэжилтэй. Спортын сэтгүүлч чиглэлээр 5 жилийн турш Монголд ажилласан. Сошиалд хөлбөмбөг болон спортын талаар мэдээ нийтлэл бичдэг. Мөн хөлбөмбөг болон спортын чиглэлээр Подкаст хийж байгаа.