.Энх-Үжин
.Энх-Үжин

Энх-Үжин ( )

Энх- үжин миний бие Монгол Улсын Их Сургуулийн сэтгүүл зүй, олон нийтийн харилцааг төгссөн. Подкаст хийж эхлэх сонирхолтой байгаа, нийтлэл мэдээ бичин нийтэлж байсан.