.Сувд-Эрдэнэ
.Сувд-Эрдэнэ

Сувд-Эрдэнэ ( )

2013 онд ЭМШУИС, 2014 онд Хүмүүнлэгийн Ухааны Их сургууль төгссөн. Одоо бөөр гемодиализын эмчээр ажилладаг.