.Батсайхан
.Батсайхан

Батсайхан ( )

Рестораны зочлах үйлчилгээний соёлыгдээшлүүлэх зорилогоор хийгдэж байгаа подкаст, Серкл солюшн ХХК-нд Борлуулалтаын албаын даргаар ажилладаг.