.Mom's Diary Mongolia
.Mom's Diary Mongolia

Mom's Diary Mongolia ( )

Гэртээ хүүхдээ хариуцлагатайгаар харж, асарч байгаа ээжүүддээ зориулсан байгаа гэхдээ энэ нь хүүхдийн зөвлөгөө мэдээлэл биш, зөвхөн ээж таны тухай эмэгтэй хүн талаас нь танд ямар саад бэрхшээл тохиолдож хэрхэн даван туулж байгаа талаар туршлагатай ээжүүдтэй ярилцах явдал юм