.Лхагвабаяр
.Лхагвабаяр

Лхагвабаяр ( )

Монгол улсын их сургуулийн Сэтгүүл зүй олон нийтийн харилцааны тэнхимийн 2-р түвшний оюутан