.Номинзул
.Номинзул

Номинзул ( )

Спорт сонирхогч бүхэнд зориулан бэлтгэх Behind the Sport подкаст нь олон улсад болон дотоодын спортыг эргэн тойронд юу болж байгааг ярилцах юм.