.Сувд-Эрдэнэ
.Сувд-Эрдэнэ

Сувд-Эрдэнэ ( )

14 хоног тутам нарийн мэргэжлийн эмчээс зөвлөгөө, эрүүл мэндийн мэдээлэл авах боломж. Дугаар бүрт зочин эмч уригдах бөгөөд комментоор ямар мэргэжлийн эмчээс, ямар мэдээлэл авах хүсэлтээ бичиж, эмчтэй подкастаар дамжуулан уулзах боломжтой.