.Оргилтуяа
.Оргилтуяа

Оргилтуяа ( )

Миний мэргэжил багш. Боловсролын салбарт 5G сургалтын эхлэл мөн өрнөл хэсгийг тавилцах багш болохыг хүсдэг.