.Батсайхан
.Батсайхан

Батсайхан ( )

Номадсын сүлжээ ретранд 8 жил ажиллаж байгаа. Ерөнхий менежер,Албаны дарг, хэлтсийн дарга гэх албан тушаалуудийг хашиж байсан. Шинэ монгол Ахлах сургуулийг 2003 онд төгссөн. Голомт банкин АТМ инженерээр 3 жил ажилласан.