.Лхагвабаяр
.Лхагвабаяр

Лхагвабаяр ( )

Монгол улсын их сургуулийн Сэтгүүл зүйн Тэнхимийн 2-р түвшний оюутан. Нийгмийн ухааны салбарын оюутны зөвлөлийн дарга