.Тэмүүлэн
.Тэмүүлэн

Тэмүүлэн ( )

Шинэ эрин үеийн залуус хамтдаа эерэг хандлагаар давалгаалж ѳѳр хоорондоо мэдлэг, туршлагаа хуваалцан хамтын хѳгжлѳѳр амжилтанд хүрэхэд зорилгоoр подкаст хийн хүргэх гэж байна