.Санхүү
.Санхүү

Санхүү ( )

Сонсогч та бүхний амар амгаланг айлтган мэндчилье. Та бүхэнд цувралаар хүргэж буй энэхүү подкаст нь дэлхийн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зэрэг, цолны талаар байх ба эх орондоо хэрхэн эдгээр зэрэг цолонд хүрэх боломжийн талаар байх болно.