Соёл-Эрдэнэ
Соёл-Эрдэнэ

Өлзийсүрэн

Соёл-Эрдэнэ ( геологич )

Монголын Хайгуулчин Залуучуудын Холбооны Тэргүүн