Enkhbold Tuvshinzaya
Enkhbold Tuvshinzaya

Энхболд

Түвшинзаяа ( оюутан )

Монгол Улсын Их Сургуулийн Олон Улсын Харилцаа, Төрийн Удирдлагын Сургуулийн 4р түвшний оюутан.