С.Батжаргал
С.Батжаргал

Санжаа

Батжаргал ( )

Намрын шөнийн зүүд, Хайду хаан, Ишүүжин, Аргасуу баатар, Харийн тэнгэр, Их хайрын түүх роман бичсэн.