SAudio

Булш


Энэхүү өгүүллэгийг бага насны хүүхэд болон зүрх судасны өвчтэй хүн мөн жирэмсэн, хэт мэдрэг хүмүүс сонсохыг хориглоно.