Rusty Talks
Rusty Talks

Энхчимэг

Хадаан ( )

“FILMon” үүсгэн байгуулагч, Pop Culture дээр суурилсан контент, мэдээ мэдээлэл бэлтгэж, үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг. Үндсэн контентүүдийн нэг нь манай Rusty Talks Podcast. Кино урлаг, үйл ажиллагаа зохион байгуулах, үйлчилгээний салбарт 5 гаруй жил ажиллаж байгаа. Ойрийн ирээдүйд подкастын төрөл, сэдэв нэмэгдэж тусдаа суваг нэмэгдэнэ.