.Бөридэм
.Бөридэм

Бөридэм ( )

Танд: ・Номны хураангуй ・Хэрэг болохуйц мэдлэг ・Нөлөө бүхий эрдэмтдийн түүхийг ажлын хажуугаар чадвал сардаа 1 удаа хүргэх болно :)