Чүндж паблишинг

Залхуу ээж-ийн сурагчид


“Бие даасан хүүхэд буюу хэрхэн залхуу ээж болох вэ? номын дараагийн цуврал болох “Залхуу ээжийн сурагчид” ном. Энэхүү номонд хүний оюуны чадавх болоод сэтгэл зүйн хэлбэрийн талаар маш дэлгэрэнгүй өгүүлдэг бөгөөд өөрийнхөө хүүхдийг ойлгож, тусалж дэмжихэд тань ихээхэн тус болох болно. Мөн үүнээс гадна та дараах зүйлсийг мэдэж авна: - Хэрхэн уур бухимдалгүй, сэтгэлийн хямралгүй хичээл давтуулах вэ? - Дүнд яаж хандах вэ? - Сургуулиа хэрхэн зөв сонгох вэ? - Сургууль дээрх дээрэнгүйлэлд яаж хандах ёстой вэ? - Багш нь хүүхдийн хувийн хил хязгаарыг зөрчвөл хэрхэн эсэргүүцэх вэ?