.Нямсүрэн
.Нямсүрэн

Нямсүрэн ( )

Христ итгэлийн сургаал, ярилцлага, дуу хуурыг хүргэж байна. Энэ нь зөвхөн Нямсүрэн миний хувь хүний үзэл, үзэмжийн хэмжүүрээр илэрхийлсэн зүйлс билээ. Тиймээс хувийн хариуцлага хүлээх болно. Аль нэг шашны урсгал, байгууллага биш юм. Танд таалагдах болтугай. Хэрэг болох болтугай.