Ц. Наранханд
Ц. Наранханд

Цэрэндорж

Наранханд ( Зохиолч )

Цэрэндорж овогтой Наранханд. Соёл судлаач, “Та Монгол Ээж” сургалтын төвийн багш, “Эх Үрийн Судар”, “Үрийг Хүмүнжүүлэх Судар”-ыг эмхэтгэн гаргасан. FB хуудас: Та Монгол Ээж