Economy Media LLC
Economy Media LLC

( )

Mongolian Economy сэтгүүл нь Монголын эдийн засаг, бизнесийн мэдээ, мэдээллийг Монгол Улс, Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг, хамтран ажилладаг бүх шатны байгууллага, ажил хэрэгч хүмүүст зориулан сэтгүүл зүйн олон хэрэгслээр хүргэдэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл юм.