Mongolia Photo

Mongolian PHOTO №30


Монголын гэрэл зураг, мэдээллийн сэтгүүл