Mongolia Photo

Mongolian PHOTO №29


Монголын гэрэл зураг, мэдээллийн сэтгүүл