Б. Лхагвасүрэн

Цагаан тэнхлэг


"Би ... Цаг тооны үргэлжлэл Цагаан сүүний ургамал..." (Зүрхний бичээс)