Б. Лхагвасүрэн

Ангир уураг


" . . . Дурсагдах билээ гэж Аргаа бараагүй Дутуу билээ гэж Өрөөлийнхөөр нөхөөгүй Аминдаа зөв явсны минь төлөө Алдар биш үхэл баярлах болно . . ."