Жак Уэтерфорд

Мөнгөний түүх


Хүн төрөлхтний бүх цаг үщийн турш хэрэглэж ирсэн арилжааны нэгж болох мөнгө түүний үүсэл, хэрэглээний тухай хамгийн эмх цэгцтэй мэдлэгийг олгон. Тус номын агуулга нь мөнгөний түүхээс гадна ирээдүйн тухай төсөөлөл, шинжлэх ухааны таамаглалыг танд олгоно. Тус номын зохиогч Жак Уэтерфорд нь өөр олон номуудаараа New York Times-ийн шилдэг номын шагналыг олон удаа хүртсэн.